Bij een echtscheiding moet vaak ook een boedelverdeling plaatsvinden. Eerst moet daarom vastgesteld worden of er sprake is van gemeenschap van goederen.

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt is er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap van goederen omvat al het vermogen van partijen. Schulden vallen hier dus ook onder.

Wanneer u huwelijkse voorwaarden overeengekomen bent, behoudt u uw eigen vermogen en worden alleen gezamenlijk aangeschafte zaken verdeeld. In dat geval spreken we van het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden.

Daarnaast kennen huwelijkse voorwaarden vaak een verrekenbeding waarin is geregeld hoeveel iedere echtgenoot tijdens het huwelijk dient bij te dragen aan de huishoudkosten (vaak afhankelijk van inkomen) en wat er moet gebeuren met het overgespaarde inkomen. De praktijk wijst uit dat het afwikkelen van een verrekenbeding tot grote vorderingen op elkaar kan leiden.

Soms zitten er bovendien internationale aspecten aan een echtscheiding. Zo kunnen partijen een andere nationaliteit dan de Nederlandse gehad hebben toen ze trouwden of zijn ze in het buitenland gehuwd en hebben daar een tijdje gewoond. In zulke gevallen dient eerst vastgesteld te worden welk (eventueel buitenlands) recht toegepast moet worden, zodat vastgesteld kan worden of sprake is van een gemeenschap van goederen die verdeeld moet worden.

Een verdeling vindt gelijk met de echtscheiding plaats. Ook komt het voor dat een verdeling pas na de echtscheiding plaatsvindt in een afzonderlijke procedure. Dat laatste gebeurt vaak in zaken waar onroerend goed bij betrokken is.

Ons kantoor heeft grote ervaring met boedelverdelingszaken. Voor advies en begeleiding op dit gebied kunt u contact opnemen met mr. E. Tuzkapan.