In het arbeidsrecht gaat het om rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers die voortvloeien uit hun arbeidsrelatie.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer en op welke wijze een arbeidsovereenkomst beëindigd mag worden.

Binnen het arbeidsrecht staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in de volgende zaken:

  • Ontslagzaken (op staande voet of ontbinding via de kantonrechter)
  • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (waaronder het opstellen of beoordelen van een aangeboden vaststellingsovereenkomst en het onderhandelen over de voorwaarden)
  • Zaken over achterstallig loon.

Neem contact met ons op wanneer u geconfronteerd wordt met een ontslagbrief, een beëindigingsvoorstel van uw arbeidsovereenkomst of wanneer uw werkgever uw loon niet betaalt.