Ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Sinds 2006 ben ik werkzaam als advocaat in Amsterdam. In mijn praktijk richt ik mij voornamelijk op strafzaken, waaronder ook jeugdstrafzaken. Ook behandel ik veelvuldig zaken op het gebied van het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en plaatsing in gesloten jeugdzorg).

Daarnaast richt ik mij op zaken op het gebied van het bestuursrecht en het sociale zekerheidsrecht, waaronder bijstandszaken (o.a. bezwaar en beroep tegen intrekking of terugvordering van bijstandsuitkeringen). Ook procedeer ik
regelmatig in zaken waarbij cliënten een VOG (verklaring omtrent gedrag) is geweigerd of waarbij het rijbewijs is ingenomen. Iedere zaak – groot of klein – is voor mij uniek, standaardzaken bestaan niet. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en heldere communicatie, waardoor een goede samenwerking ontstaat met de cliënt.

Anke van der Lee heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

E-mail: vanderlee@tladvocaten.nl

Van der Lee