Bij een verdenking van bijstandsfraude gaat het meestal om het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van relevante gegevens, met als gevolg dat een bijstandsuitkering geheel of ten dele ten onrechte wordt verstrekt.

Een voorbeeld is het samenwonen dat u niet heeft doorgegeven aan de gemeente. Het al dan niet samenwonen heeft gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Fraude met een bijstandsuitkering kan zwaar worden bestraft met een forse werkstraf, maar soms ook met gevangenisstraf. De straf hangt onder andere af van de hoogte van het fraudebedrag (het nadeel) en de duur van de fraude. Ook als de fraude wordt ontdekt op het moment dat u geen uitkering meer ontvangt, kan de sociale dienst aangifte doen bij de politie.

Als is vastgesteld voor welk bedrag er is gefraudeerd, wordt dit bedrag meestal in zijn geheel van u teruggevorderd door de sociale dienst. In Amsterdam is dit de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Dit betreft een geheel andere procedure die losstaat van een strafrechtelijke vervolging. Meer informatie over deze procedure vindt u op deze website onder het kopje (Bijstands)uitkeringen.

Als u wordt verdacht van fraude met uw bijstandsuitkering, dient u altijd voordat u een verklaring aflegt bij de politie een advocaat te raadplegen. Het is belangrijk dat u zowel in de bijstandszaak tegen de sociale dienst, als in de strafzaak waar u wordt verdacht van bijstandsfraude door een advocaat wordt bijgestaan.

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van bijstandszaken en wij kunnen u in beide zaken van advies en bijstand voorzien.

Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u direct een afspraak met ons maken, neem contact op met Anke van der Lee.