Is uw VOG geweigerd?

U heeft van de overheid (Dienst Justis) een brief ontvangen dat u geen Verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgt. Neem dan snel contact met ons op. Wij kunnen u adviseren en bijstaan.

Voor steeds meer functies is een VOG vereist. Door de strenge regels van de overheid komt het steeds vaker voor dat een VOG wordt geweigerd. Daardoor loopt u het risico uw baan kwijt te raken of niet met een nieuwe baan te kunnen beginnen. Het niet verkrijgen van een VOG kan dus zeer grote gevolgen voor u hebben. Bijstand van een advocaat vanaf het begin van de VOG-procedure is daarom erg belangrijk.

Wij kunnen u in de volgende gevallen bijstaan:

  • U heeft van de overheid een voornemen ontvangen dat uw VOG zal worden geweigerd. U kunt zogenaamde zienswijzen indienen tegen dit voornemen tot weigering.
  • U heeft bericht ontvangen dat uw VOG daadwerkelijk wordt geweigerd. Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na ontvangst van deze brief bezwaar maken.
  • Mocht u in de bezwaarprocedure in het ongelijk worden gesteld, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van dit besluit nog tegen deze beslissing in beroep bij de rechtbank.

Mocht u geconfronteerd worden met een negatieve beslissing op de aanvraag van uw VOG neem dan contact op met mr. Anke van der Lee.