Als u het met uw partner helemaal eens bent over een voorgenomen echtscheiding, dan kunt u overwegen een gezamenlijk echtscheidingsverzoek in te dienen.

U kunt zich daarmee in de meeste gevallen veel geld en moeite besparen.

Het indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is alleen mogelijk indien u samen in redelijk en gelijkwaardig overleg, overeenstemming bereikt heeft over alle zaken die van belang zijn bij een scheiding. Onderwerpen waar u aan moet denken zijn:

  • Hoe wordt, indien u kinderen heeft, de zorg voor de kinderen geregeld, met andere woorden wie doet wat na de echtscheiding, als het om  de kinderen gaat?
  • Bij wie gaan de kinderen wonen en hoe vaak gaat de andere ouder de kinderen zien? Moet er kinderalimentatie betaald worden?
  • Hoe wordt het huwelijkse vermogen verdeeld? (inboedel, auto, een eventuele koopwoning, hypotheek, andere schulden)
  • Als u een huurwoning heeft, wie krijgt het huurrecht?
  • Wordt er partneralimentatie betaald door één van de partners?
  • Vindt pensioenverdeling plaats?

Al deze zaken moet u in onderling overleg geregeld hebben en er mag tussen u beiden geen enkel verschil van mening bestaan over de gevolgen van een echtscheiding.

De advocaat die u zal bijstaan controleert dit natuurlijk allemaal en vergewist zich er van dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat sprake is van een gelijke verdeling. De afspraken over eventuele kinderen dienen vastgelegd te worden in een ouderschapsplan, de overige afspraken in een echtscheidingsovereenkomst of -convenant.

Vervolgens handelt uw advocaat namens u beiden de echtscheiding af bij de rechtbank, zonder dat u ooit persoonlijk naar de rechter hoeft.

Het belang van dit alles is, dat wanneer in een later stadium zou blijken dat er toch nog geschilpunten zijn, de advocaat die aanvankelijk voor u beiden optrad, zich dan helemaal uit de zaak moet terugtrekken en u zich elk afzonderlijk tot een nieuwe advocaat moet wenden. Dit is, los van de vertraging die hierdoor optreedt, ook nog eens kostenverhogend.

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Indien van tevoren al duidelijk is dat u het niet over alles eens kunt worden, bent u aangewezen op een eenzijdig echtscheidingsverzoek. U dient beiden een eigen advocaat in de arm te nemen die u zal bijstaan. Ook hier geldt natuurlijk dat u voor uw eigen bestwil geacht wordt zoveel mogelijk in onderling overleg te regelen. U bent volgens de wet zelfs verplicht om, voordat u een echtscheidingsprocedure kunt beginnen, een ouderschapsplan overeen te komen. Dit ouderschapsplan dient ook aan de rechtbank overhandigd te worden. Indien er onverhoopt geen ouderschapsplan overeengekomen kan worden, kan de rechter de indiener van het echtscheidingsverzoek zelfs niet-ontvankelijk verklaren, wat er op neerkomt dat de rechter eigenlijk zegt de zaak niet eens te kunnen behandelen. Er zullen dus goede redenen aangevoerd moeten worden om een verzoek tot echtscheiding aanhangig te kunnen maken, zonder dat een ouderschapsplan overeengekomen is.

Bij een eenzijdig verzoek op tegenspraak wordt na het uitwisselen van één of twee schriftelijke rondes, een zitting gehouden op de rechtbank. De noodzaak van een zitting zorgt er in de praktijk voor dat een echtscheidingsprocedure soms een half jaar of langer kan duren.

Voor echtscheidingszaken kunt u contact opnemen met Erdoğan Tuzkapan.