Wanneer u geen testament heeft laten opstellen bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn, welk deel iedere erfgenaam krijgt en op welke wijze een erfenis verdeeld dient te worden. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek.

Wie kunnen erven? Dat zijn echtgenoten of geregistreerd partners en andere bloedverwanten. In geval van samenwoning kunnen partners niet van elkaar erven zonder dat er een testament is. Vaak wordt in samenlevingscontracten geregeld dat na het overlijden van de ene partner zijn bezittingen naar de ander gaan.

Een van de belangrijkste regels van het erfrecht is dat de wettelijke verdeling geldt wanneer u getrouwd of geregistreerd partner was en kinderen had.

De wettelijke verdeling houdt in dat bij het overlijden van één van de partners, de andere partner de gehele erfenis krijgt en de kinderen een (geld)vordering krijgen op de langstlevende ouder ter hoogte van hun erfdeel.

Wij kunnen u bijstaan wanneer u erfgenaam bent en een geschil heeft met de andere erfgenamen. U kunt contact opnemen met mr. E. Tuzkapan.