Recht op gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt met u besproken. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u zelf alvast kijken of u in aanmerking komt. Dit hangt van een aantal factoren af. Deze factoren betreffen de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw vermogen. Soms is echter de aard van het probleem dat u heeft of de ernst daarvan van belang. Een voorbeeld hiervan is een strafzaak waarbij u zich moet verantwoorden voor de kantonrechter. Dat is een soort zaak waar u in de meeste gevallen de advocaatkosten zelf zult moeten betalen omdat het bij de kantonrechter veelal om betrekkelijk eenvoudige zaken gaat. Ook wanneer u een zaak heeft met een gering financieel belang zal daar geen advocaat voor worden toegevoegd.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen bent u altijd een eigen bijdrage verschuldigd. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u zien hoeveel deze in uw geval bedraagt.

Bijzondere bijstand

In veel gevallen kunt u de kosten van een eigen bijdrage vergoed krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand is de procedure (vrijwel) kosteloos. Wij zullen u hier nader over informeren, indien u hier mogelijk voor in aanmerking komt.

Geen recht op gefinancierde rechtsbijstand

Indien u niet in aanmerking komt voor toevoeging van een advocaat, moet u alle kosten zelf betalen. Het door ons gehanteerde uurtarief varieert van 150 tot 250 euro per uur. Dit hangt af van het belang van de zaak en eventuele spoed die noodzakelijk is. Daarnaast bent u mogelijk bijkomende kosten verschuldigd zoals deurwaarderskosten en griffierechten.
Soms is het mogelijk om van tevoren in te schatten hoeveel uur aan een bepaalde zaak besteed dient te worden. In dat soort gevallen is het mogelijk om een prijsafspraak te maken voor een zaak.
In een gerechtelijke procedure geldt dat de partij die in het ongelijk gesteld wordt, de proceskosten van de andere partij moet voldoen. De rechtbank hanteert hierbij vaste tarieven (afhankelijk van het belang van de zaak). Een uitzondering hierop vormen familiezaken. Daarin wordt, op een enkele uitzondering na, geen proceskostenveroordeling uitgesproken.