Wilt u door de rechter laten vaststellen wie de verwekker is van een kind? Of wilt u dat u geen juridisch vaderschap meer heeft? U kunt dan naar de rechter voor een gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het vaderschap.

Bij de rechtbank zal een verzoek tot gerechtelijke vaststelling, dan wel ontkenning van vaderschap moeten worden ingediend. De ouders van het minderjarige kind zullen dan door de rechtbank in de gelegenheid worden gesteld om hun mening te geven over dit verzoek.

De rechtbank zal in alle gevallen een bijzonder curator over het kind benoemen die voor de belangen van het minderjarige kind zorg dient te dragen. De bijzonder curator vertegenwoordigt het kind in de procedure en brengt advies uit aan de rechtbank. Dit om te voorkomen dat ouders afspraken maken die niet in het belang zijn van het kind.

De bijzonder curator (in de meeste gevallen een advocaat) zal na zijn benoeming een onderzoek starten. In dat onderzoek zal hij met de vader en de moeder willen spreken om na te gaan of het allemaal juist is wat gesteld is over de afstamming van het kind. Daarna zal de curator een advies uitbrengen aan de rechtbank. Het is vervolgens aan de rechtbank om te beslissen of ouders nog op een zitting moeten verschijnen of dat er direct kan worden beslist op het verzoekschrift.

Een meerderjarig kind kan zelf ook een verzoek indienen, dat betrekking heeft op zijn afstamming.